ระบบ VDO Streaming & Web Control & Encoder Server

บริการฝากไฟล์ Storage Servers CDN สำหรับเว็บวิดีโอ พร้อมระบบจัดการ เล่นวิดีโอได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยแบนวิดธ์ในไทยและต่างประเทศรวมกันมากกว่า 50 Gbps.

Storage Servers (INTER)

Storage 10TB

3,000 บาท / เดือน

Storage 20TB

5000 บาท / เดือน

Storage 50TB

12,000 บาท / เดือน

CDN Servers

CDN 1Gbps

3,000 บาท 1Gbps Full-Duplex / เดือน

CDN 5Gbps

5,000 บาท 3Gbps Full-Duplex / เดือน

CDN 10Gbps

30,000 บาท 1Gbps Full-Duplex / เดือน

Encoder Server

Share Server ENCODE

(10-20 ไฟล์ต่อวัน)

500 บาท / เดือน

Private Server ENCODE

(50-100 ไฟล์ต่อวัน)

2,000 บาท / เดือน

Premium Server ENCODE

(100-500 ไฟล์ต่อวัน)

5,000 บาท / เดือน

LINEID : 1174511


© 2018 DDTUBE.NET