ระบบ VDO Streaming & Web Control & Encoder Server

บริการฝากไฟล์ Storage servers CDN สำหรับเว็บวิดีโอ พร้อมระบบจัดการ เล่นวิดีโอได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยแบนวิดธ์ในไทยและต่างประเทศรวมกันมากกว่า 50 Gbps.

- ระบบป้องกันดาวน์โหลด Video

LINEID : 1174511

Dome video


© 2018 DDTUBE.NET